TJänster

Phaze AdNet erbjuder rådgivning och konsultation; strategier, marknadsföring, försäljning, organisation, prissättning, paketeringar, lönsamhetsanalys, upphandlingsstöd, projektledning, nätbygge m.m.

Vill du veta mer? Hör av dig.

Staffan Gustafsson
Telefon +46 (0)70 629 91 44
staffan@phaze.se

Hafsteinn Jonsson Telefon
+46 (0)708 544 500
hafsteinn@phaze.se