OM PHAZE

Phaze AdNet består av Staffan Gustafsson och Hafsteinn Jonsson, två av stadsnätsbranschens mest erfarna personer.  Båda har lång erfarenhet från telekombranschen och har varit ansvariga för framgångsrika stadsnät.  Företaget erbjuder rådgivning och konsultation;  strategier, marknadsföring, försäljning, organisation, prissättning, paketeringar , lönsamhetsanalys, upphandlingsstöd, projektledning, nätbygge m.m.  Phaze AdNet vill se till att stadsnätens, och den öppna nätmodellens, framgångssaga fortsätter.

Staffan Gustafsson och Hafsteinn Jonsson

Staffan Gustafsson och Hafsteinn Jonsson